Our main brands website
Main countries
  • ПРОДУКТ

SPEED GLUE LIQUID

Еднокомпонентно, прозрачно, течно лепило. Свързва за секунди следните материали: метал, стъкло, керамика, каучук, повечето пластмаси, кожа, хартия, картон. Лепилото не се препоръчва за лепене на повърхности от полиетилен (PE), полипропилен (PP), политетрафлуороетилен (PTFE).

Описание на продукта
  • Универсално
  • Подходящо за малки ремонти и поправки
  • Лесно за употреба
Цвят

Прозрачен

Опаковка
блистер 2 g
лист 2 g x 12

Документация

Техническа карта

Информационен лист за безопасност

НАЧИН НА УПОТРЕБА

Нанесете малко количество лепило върху една от повърхностите, които трябва да се съединят. Незабавно прикрепете повърхностите здраво, натиснете и задръжте за няколко секунди. Не премествайте и не коригирайте връзката. В случай на залепване на по-големи повърхности, най -добре е да нанесете лепилото по пунктир, вместо да покривате с него цялата залепена площ. Времето за залепване на лепилото е няколко секунди. След употреба старателно почистете апликатора от остатъците от лепилото със суха кърпа, изчистете дюзата и затворете тубичката. Оставете за 12 часа, за да постигнете най-добри резултати.