ОТКЪДЕ ДА КУПИТЕ

За да улесним Вашето пазаруване ще Ви насочим към наш диструбутор, който поддържа в наличност продукта, който търсите.

Моля свържете се с нас в зависимост от региона, който Ви интересува:

  • за регион София, Северозападна и Югозападна България , моля обърнете се към Иван Алексиев на тел. +359 885 737 845 и на имейл: ivan.alexiev@bostik.com
  • за регион Централна Северна и Североизточна България, моля обърнете се към Деян Георгиев на тел. +359 889 702 125 и на имейл: deyan.georgiev@bostik.com
  • за регион Южна България, моля обърнете се към Георги Атанасов на тел. +359 885 060 603 и на имейл: georgi.atanasov@bostik.com
  • за регион Черноморие, моля обърнете се към Тодор Крушков на тел. +359 889 315 638 и на имейл: todor.krushkov@bostik.com
  • за регион Пловдив и Централна Южна България, моля обърнете се към Ивайло Караганчев на тел. +359 885 864 826 и на имейл: ivaylo.karaganchev@bostik.com