Our main brands website
Main countries

ОТКЪДЕ ДА КУПИТЕ

За да улесним Вашето пазаруване ще Ви насочим към наш диструбутор, който поддържа в наличност продукта, който търсите.
Моля свържете се с нас в зависимост от региона, който Ви интересува:

  • за София, Северозападна и Югозападна България , моля обърнете се към Рангел Шарков на тел. +359 885 737 845 и на имейл: ranguel.charkov@bostik.com
  • за Централна Северна и Североизточна България, моля обърнете се към Деян Георгиев на тел. +359 889 702 125 и на имейл: deyan.georgiev@bostik.com
  • за Централна Южна България, моля обърнете се към Пламен Георгиев на тел. +359 885 864 826 и на имейл: plamen.georgiev@bostik.com
  • за регион Черноморие, моля обърнете се към Тодор Крушков на тел. +359 889 315 638 и на имейл: todor.krushkov@bostik.com