Our main brands website
Main countries

КОНТАКТ

За да улесним Вашето пазаруване ще Ви насочим към наш диструбутор, който поддържа в наличност продукта, който търсите.
Моля свържете се с нас в зависимост от региона, който Ви интересува:

  • а гр. София и Западна България, моля обърнете се към Иван Деянов на тел. +359 885 737 845 и на имейл: ivan.deyanov@bostik.com
  • за Централна Северна и Североизточна България, моля обърнете се към Деян Георгиев на тел. +359 889 702 125 и на имейл: deyan.georgiev@bostik.com
  • за• за гр. Пловдив и Южна България, моля обърнете се към Георги Масев на тел. +359 885 864 826 и на имейл: georgi.masev@bostik.com
  • за регион Черноморие, моля обърнете се към Тодор Крушков на тел. +359 889 315 638 и на имейл: todor.krushkov@bostik.com