Our main brands website
Main countries

E-prístupnosť

Tento dokument je posúdením prístupnosti na základe RGAA verzie 4.1 (Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité). Tento audit prístupnosti vykonal Matthieu Marseille zo spoločnosti Ekino pre webové stránky Bostik DIY.

Posúdenie prístupnosti

Spoločnosť Bostik sa zaväzuje sprístupniť svoje webové stránky v súlade s článkom 47 francúzskeho zákona č. 2005-102 z 11. februára 2005. Za týmto účelom spoločnosť Bostik DIY zavádza stratégiu a nasledujúce opatrenia:

 • Viacročný plán prístupnosti Bostik DIY: v príprave. 
 • Toto posúdenie prístupnosti sa týka webových stránok diy.bostik.com.

Posúdenie prístupnosti - výsledky

Na základe posúdenia vykonaného spoločnosťou Ekino spĺňa stránka diy.bostik.com:

 • 35 % kritérií prístupnosti z RGAA verzie 4.1.
 • Miera zhody webových stránok je 63,5 %

Stav zhody

S 35% splnených kritérií sú webové stránky v súčasnej dobe v nesúlade s vyššie uvedeným zákonom.

Obsah, ktorý nie je v súlade s predpismi

Všetky nevyhovujúce prvky boli identifikované a budú zohľadnené pri vykonávaní zmien.

Audit

Tento audit bol vykonaný 1. júna 2022.

Technológie používané na stránkach:

 • HTML5
 • CSS
 • Javascript
 • Drupal (systém pre správu obsahu)

Testovacie prostredie

" Audit bol vykonaný s využitím nástrojov a podporných technológií poskytovaných rámcom RGAA s použitím: Chrome + VoiceOver"

Použité nástroje:

 • Google Chrome v102
 • Firefox v100
 • Colour Contrast Analyser
 • W3C HTML Validator
 • Wave
 • WebTools

Stránky zahrnuté do testu:

 • https://diy.bostik.com/en-UK
 • https://diy.bostik.com/fr-FR/nos-produits/coller-et-reparer
 • https://diy.bostik.com/en-UK/products/repair-assembly/fix-flash
 • https://diy.bostik.com/en-AU/ideas-stick/diy-solar-oven
 • https://diy.bostik.com/en-UK/how-tos/how-glue-metal-metal
 • https://diy.bostik.com/en-UK/frequently-asked-questions
 • https://diy.bostik.com/en-ZA/contact-bostik-south-africa

Kontakt

Ak nemáte prístup k obsahu alebo službe z dôvodu zdravotného postihnutia, kontaktujte nás, aby sme vám poskytli informácie o tom, ako môžete k obsahu pristupovať alebo ho prijímať v alternatívnom formáte.