• Produkt

PERFECT SEAL OKNA & DRZWI PIANA MONTAŻOWA NISKOPRĘŻNA

Nieskorozprężna piana PU do bezpiecznego montażu PCW. Posiada gęstą, regularną strukturę komórkową, wysoką wytrzymałość mechaniczną oraz wykazuje doskonałą izolacyjność. Przeznaczona do montażu oraz uszczelniania ram okien, drzwi, parapetów, bram, rolet, schodów. Ponadto służy do wypełniania szczelin, przepustów oraz izolacji termicznej rur czy kanałów wentylacyjnych.

PODŁOŻA: PVC, drewno, materiały drewnopochodne, beton, tynki, zaprawy, ceramika budowlana, kamień, stal, metale, EPS, XPS itp. Nie stosować do PE, PP, PTFE.

KLUCZOWE KORZYŚCI
  • NISKOPRĘŻNA
  • DOSKONAŁA IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA
  • IZOLACJA AKUSTYCZNA - 61dB (ISO 717-1)
  • REGULARNA STRUKTURA
Kolor

Żółty

Opakowanie
700ml

Dokumenty i materiały

SPOSÓB UŻYCIA

Temperatura butli podczas pracy: od + 5°C do + 30°C (optymalnie od + 15°C do + 25°C). Bezpośrednio przed użyciem butlę energicznie wstrząsnąć kilkanaście razy, by wymieszać zawartość. Jeżeli przerwa podczas aplikacji trwała ponad 3 minuty, przed dalszym użyciem ponownie wstrząsnąć. Nakręcić wężyk na butlę. Odwrócić butlę zaworem do dołu (prawidłowa pozycja pracy). Ramy okienne, drzwiowe, cienkie profile zabezpieczyć przed deformacją przy pomocy rozpórek. Parapety dociążyć na czas aplikacji oraz schnięcia piany. Dla optymalnej struktury piany, skrócenia czasu schnięcia oraz zwiększenia przyczepności, szczeliny przeznaczone do wypełnienia pianą zrosić wodą za pomocą rozpylacza (nie dotyczy pracy, gdy temperatura < 0°C). Szczeliny wypełniać do ok. 50-60% (60-70% dla większych szczelin). Po utwardzeniu odciąć nadmiar piany. Po całkowitym wyschnięciu powierzchnię piany zabezpieczyć przed UV za pomocą maskownic, kitów uszczelniających, tynku, gładzi, zapraw itp. Maksymalna szerokość szczeliny 40mm (przy montażu drzwi zaleca się, aby szczelina między murem oraz ościeżnicą wynosiła maksymalnie 20 mm).