Our main brands website
Main countries

E-Dostępność

Ten dokument jest oceną dostępności opartą na RGAA wersja 4.1 (Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité). Ten audyt dostępności został przeprowadzony przez Matthieu Marseille z Ekino dla strony Bostik DIY.

Ocena dostępności

Bostik zobowiązuje się do udostępniania swoich stron internetowych zgodnie z art. 47 francuskiej ustawy nr 2005-102 z dnia 11 lutego 2005 r.
W tym celu Bostik DIY realizuje strategię i następujące działania:

 • Wieloletni plan dostępności Bostik DYI: w przygotowaniu
 • Ta ocena dostępności dotyczy witryny diy.bostik.com

Ocena dostępności - wyniki

Na podstawie oceny przeprowadzonej przez Ekino, diy.bostik.com spełnia:

 • 35% kryteriów dostępności z wersji RGAA 4.1
 • Wskaźnik zgodności strony internetowej wynosi 63,5 %

Status zgodności

Przy spełnianiu 35% kryteriów witryna jest obecnie niezgodna ze wspomnianą powyżej ustawą.

Treści niezgodne

Wszystkie niezgodne elementy zostały zidentyfikowane i będą wzięte pod uwagę przy wprowadzaniu zmian.

Audyt

Niniejszy audyt został przeprowadzony 1 czerwca 2022 r.

Technologie używane na stronie:

 • HTML5
 • CSS
 • Javascript
 • Drupal (Content Management System)

Środowisko testowe

Audyt został przeprowadzony przy użyciu narzędzi i technologii wspomagających dostarczonych przez framework RGAA, z wykorzystaniem: Chrome + VoiceOver

Wykorzystane narzędzia:

 • Google Chrome v102
 • Firefox v100
 • Colour Contrast Analyser
 • W3C HTML Validator
 • Wave
 • WebTools

Strony uwzględnione w teście:

 • https://diy.bostik.com/en-UK
 • https://diy.bostik.com/fr-FR/nos-produits/coller-et-reparer
 • https://diy.bostik.com/en-UK/products/repair-assembly/fix-flash
 • https://diy.bostik.com/en-AU/ideas-stick/diy-solar-oven
 • https://diy.bostik.com/en-UK/how-tos/how-glue-metal-metal
 • https://diy.bostik.com/en-UK/frequently-asked-questions
 • https://diy.bostik.com/en-ZA/contact-bostik-south-africa

Kontakt

Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do treści lub usługi z powodu niepełnosprawności, skontaktuj się z nami, aby uzyskać informacje na temat możliwości dostępu lub otrzymania treści w innym formacie.