• Produkt

PERFECT SEAL OKNA & DRZWI PIANA PISTOLETOWA NISKOPRĘŻNA

Niskorozprężna piana PU do bezpiecznego montażu elementów PCW. Posiada gęstą, regularną strukturę komórkową, wysoką wytrzymałość mechaniczną oraz wykazuje doskonałą izolacyjność. Bezpieczny montaż okien, drzwi, parapetów czy delikatnych profili wykonanych na bazie PCW (nie wypacza profili ram okiennych). Do montażu uszczelniania ram okien, drzwi, parapetów, bram, rolet, schodów. Ponadto do wypełniania szczelin, przepustów oraz izolacji termicznej rur czy kanałów wentylacyjnych.

PODŁOŻA: PCW, drewno, materiały drewnopochodne, beton, tynki, zaprawy, ceramika budowlana, kamien, stal, metale, EPS, XPS itp. Nie stosować do PE, PP, PTFE.

KLUCZOWE KORZYŚCI
  • NISKOPRĘŻNA I STABILNA WYMIAROWO
  • DOSKONAŁA IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA
  • IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA - 61dB (ISO 717-1)
  • REGULARNA STRUKTURA
Kolor

Żółty

Opakowanie
750 ml

Dokumenty i materiały

SPOSÓB UŻYCIA

Temperatura butli podczas pracy: od + 5°C do + 30°C (optymalnie od + 15°C do + 25°C). Bezpośrednio przed użyciem butlę energicznie wstrząsnąć kilkanaście razy, by wymieszać zawartość. Jeżeli przerwa podczas aplikacji trwała ponad 3 minuty, przed dalszym użyciem ponownie wstrząsnąć. Nakręcić butlę na pistolet. Nacisnąć kilka razy cyngiel, aż wyrówna się ciśnienie oraz strumień piany. Ramy okienne, drzwiowe, cienkie profile zabezpieczyć przed deformacją przy pomocy rozpórek, natomiast parapety dociążyć na czas aplikacji oraz schnięcia piany. Dla optymalnej struktury piany, skrócenia czasu schnięcia czy zwiększenia przyczepności, szczeliny przeznaczone do wypełnienia pianą zrosić wodą za pomocą rozpylacza (nie dotyczy prac, gdy temperatura < 0°C). Podczas pracy pistolet oraz butlę trzymać pionowo. Szczeliny wypełniać do ok. 60-70% (70-80% dla większych szczelin). Po zakończeniu pracy pistolet wyczyścić za pomocą Bostik Perfect Seal Czyścik do PU. Po utwardzeniu odciąć nadmiar piany. Po całkowitym wyschnięciu powierzchnię piany zabezpieczyć przed UV za pomocą maskownic, kitów uszczelniających, tynku, gładzi, zapraw itp. Maksymalna szerokość szczeliny 40mm (przy montażu drzwi zaleca się, aby szczelina pomiędzy murem oraz ościeżnicą wynosiła maksymalnie 20mm).