Our main brands website
Main countries

E-pieejamība

Šis dokuments ir pieejamības novērtējums, kas balstīts uz RGAA (Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité) 4.1. versiju. Šo pieejamības auditu Bostik DIY uzdevumā veica Ekino pārstāvis Matthieu Marseille.

Pieejamības novērtējums

Uzņēmums Bostik saskaņā ar Francijas likuma n°2005-102 no 2005. gada 11. februāra 47. pantu apņemas nodrošināt savu tīmekļa vietņu pieejamību.
Šim nolūkam Bostik DIY ieviesa stratēģiju un veica šādas darbības:

 • Bostik DYI vairāku gadu pieejamības plāns: izstrādē.
 • Šis pieejamības novērtējums attiecas uz vietni diy.bostik.com.

Novērtējuma rezultāti

Pēc Ekino veiktā novērtējuma, diy.bostik.com atbilst šādām prasībām:

 • 35 % no RGAA 4.1. versijas pieejamības kritērija.
 • Tīmekļa vietnes atbilstības pakāpe ir 63,5%.

Atbilstības statuss

Ņemot vērā iegūto 35% pieejamības kritērija novērtējumu, šobrīd vietne ir neatbilstoša.

Satura neatbilstība

Šajā audita pārskatā tika identificētas un ņemtas vērā visas neatbilstošās komponentes.

Pārskata process

Šis pārskats tika veikts 2022. gada 1. jūnijā.

Vietnē ir izmantotas šādas tehnoloģijas:

 • HTML5
 • CSS
 • Javascript
 • Drupal (satura vadības sistēma)

Testēšanas vide

Pārskats tika veikts ar RGAA ietvarā nodrošināto rīku un atbalsta tehnoloģiju kombināciju, izmantojot šādas versijas: Chrome + VoiceOver

Novērtēšanai izmantotie rīki

 • Google Chrome v102
 • Firefox v100
 • Krāsu kontrasta analizators
 • W3C HTML Validator
 • Wave
 • WebTools

Pārskatā iekļautās lapas:

 • https://diy.bostik.com/en-UK
 • https://diy.bostik.com/fr-FR/nos-produits/coller-et-reparer
 • https://diy.bostik.com/en-UK/products/repair-assembly/fix-flash
 • https://diy.bostik.com/en-AU/ideas-stick/diy-solar-oven
 • https://diy.bostik.com/en-UK/how-tos/how-glue-metal-metal
 • https://diy.bostik.com/en-UK/frequently-asked-questions
 • https://diy.bostik.com/en-ZA/contact-bostik-south-africa

Kontaktinformācija

Ja nokļūsiet situācijā, kurā invaliditātes dēļ nevarēsiet piekļūt saturam vai servisam, pārvirzīšanai uz pieejamu versiju vai satura saņemšanai alternatīvā formātā jūs varat sazināties ar mums.