Our main brands website
Main countries

E-prieinamumas

Šis dokumentas yra prieinamumo vertinimas, pagrįstas RGAA 4.1 versija (Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité) Šį prieinamumo auditą atliko Matthieu Marseille iš "Ekino" ir jis skirtas "Bostik DIY".

Prieinamumo vertinimas

Bostik įsipareigoja užtikrinti savo interneto svetainių prieinamumą pagal 2005 m. vasario 11 d. Prancūzijos įstatymo Nr. 2005-102 47 straipsnį.Šiuo tikslu "Bostik DIY" įgyvendina strategiją ir toliau nurodytus veiksmus:

 • "Bostik DYI" daugiametis prieinamumo planas : statybų sektoriuje
 • Šis prieinamumo vertinimas taikomas svetainei diy.bostik.com

Vertinimo rezultatai

Remiantis "Ekino" atliktu vertinimu, diy.bostik.com atitinka :

 • 35 % RGAA 4.1 versijos prieinamumo kriterijų
 • Tinklalapio atitikties lygis yra 63,5 %.

Atitikties statusas

Šiuo metu laikomasi 35 % kriterijų, todėl svetainė neatitinka reikalavimų.

Neatitinkantis turinys

Visi neatitinkantys šios audito peržiūros komponentai yra nustatyti ir į juos atsižvelgta.

Peržiūros procesas

Ši peržiūra atlikta 2022 m. birželio 1 d.

Svetainėje naudojamos šios technologijos:

 • HTML5
 • CSS
 • Javascript
 • Drupal (turinio valdymo sistema)

Testavimo aplinka

Peržiūra buvo atliekama naudojant RGAA sistemoje numatytą įrankių ir pagalbinių technologijų derinį, naudojant šias versijas: Chrome + VoiceOver

Įrankiai, naudojami vertinant

 • Google Chrome v102
 • Firefox v100
 • Colour Contrast Analyser
 • W3C HTML Validator
 • Wave
 • WebTools

Į peržiūrą įtraukti puslapiai

 • https://diy.bostik.com/en-UK
 • https://diy.bostik.com/fr-FR/nos-produits/coller-et-reparer
 • https://diy.bostik.com/en-UK/products/repair-assembly/fix-flash
 • https://diy.bostik.com/en-AU/ideas-stick/diy-solar-oven
 • https://diy.bostik.com/en-UK/how-tos/how-glue-metal-metal
 • https://diy.bostik.com/en-UK/frequently-asked-questions
 • https://diy.bostik.com/en-ZA/contact-bostik-south-africa

Kontaktai

Jei atsidūrėte situacijoje, kai dėl negalios negalite naudotis turiniu ar paslaugomis, galite susisiekti su mumis ir paprašyti, kad jus nukreiptume į prieinamą versiją arba, kad gautumėte turinį alternatyviu formatu.