Our main brands website
Main countries

E-juurdepääsetavus

Käesolev dokument on juurdepääsetavuse hinnang, mis põhineb RGAA (Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité) versioonil 4.1. Käesolev juurdepääsetavuse audit on teostatud Matthieu Marseille'i (Ekino) poolt Bostik DIY jaoks.

Juurdepääsetavuse hinnang

Bostik kohustub tegema oma veebilehed juurdepääsetavaks vastavalt 11. veebruari 2005. aasta Prantsuse seaduse nr 2005-102 artiklile 47.
Selleks rakendab Bostik DIY strateegiat ja järgmisi meetmeid:

 • Bostik DYI mitmeaastane ligipääsetavuse kava: ettevalmistamisel
 • Antud ligipääsetavuse hinnang kohaldub saidile diy.bostik.com

Hinnangu tulemused

Ekino hinnangu põhjal vastab diy.bostik.com:

 • 35% RGAA 4.1 versiooni ligipääsetavuse kriteeriumidest
 • Veebilehe vastavusmäär on 63,5 %.

Vastavuse staatus

Kuna täidetud on 35% kriteeriumidest, ei vasta antud veebileht praegu nõuetele.

Mittevastav sisu

Kõik käesoleva auditi käigus mittevastavad komponendid on identifitseeritud ja arvesse võetud.

Hindamisprotsess

Antud hindamist teostati 1. juunil 2022.

Veebilehel kasutatavad tehnoloogiad on järgmised:

 • HTML5
 • CSS
 • Javascript
 • Drupal (sisuhaldussüsteem)

Testimiskeskkond

Hinnang viidi läbi RGAA raames ettenähtud vahendite ja abitehnoloogiate kombinatsiooni abil, kasutades järgmisi versioone: Chrome + VoiceOver

Hindamiseks kasutatud tööriistad

 • Google Chrome v102
 • Firefox v100
 • Värvikontrastsuse analüsaator
 • W3C HTML valideerija
 • Wave
 • WebTools

Hinnang hõlmab lehekülgi

 • https://diy.bostik.com/en-UK
 • https://diy.bostik.com/fr-FR/nos-produits/coller-et-reparer
 • https://diy.bostik.com/en-UK/products/repair-assembly/fix-flash
 • https://diy.bostik.com/en-AU/ideas-stick/diy-solar-oven
 • https://diy.bostik.com/en-UK/how-tos/how-glue-metal-metal
 • https://diy.bostik.com/en-UK/frequently-asked-questions
 • https://diy.bostik.com/en-ZA/contact-bostik-south-africa

Kontakt

Juhul, kui teil puudub juurdepääs mistahes sisule või teenusele, võtke meiega ühendust , et saaksime pakkuda ligipääsetavat versiooni või saaksite sisu alternatiivses formaadis.