Our main brands website
Main countries
  • Produkt

PERFECT SEAL MAXI MULTI PISTOLOVÁ PĚNA

Nízkoexpanzní a extrémně účinná +65 L PU pěna vyznačující se řízeným růstem, pravidelnou strukturou buněk, trvalou vysokou tepelnou izolací (nízká nasákavost < 0,5 kg/m2). Pro montáž a utěsnění okenních rámů, dveří, parapetů, vrat, rolet, schodů. Vhodná také pro vyplňování mezer a prostupů, tepelnou izolaci potrubí nebo větracích kanálů.

PODKLADY: PVC, dřevo, materiály na bázi dřeva, beton, omítka, malta, stavební keramika, kámen, ocel, kovy, EPS, XPS atd. Nevhodné pro PE, PP, PTFE.

HLAVNÍ VÝHODY
  • DOKONALE VYPLŇUJE
  • VYNIKAJÍCÍ TEPELNÁ IZOLACE
  • AKUSTICKÁ IZOLACE -65 dB (ISO 717-1)
  • KRÁTKÁ DOBA ZPRACOVÁNÍ
Balení
dóza 870 ml

Dokumenty a informace

ZPŮSOB POUŽITÍ

Teplota dózy během používání: + 5 °C až + 30 °C (nejlépe + 15 °C až + 25 °C). Bezprostředně před použitím dózu několikrát silně protřepejte, aby se obsah promíchal. Pokud došlo během aplikace k přerušení delšímu než 3 minuty, před dalším použitím dózu znovu protřepejte. Našroubujte dózu na aplikační pistoli. Několikrát stiskněte spoušť, dokud se nevyrovná tlak a proud pěny. Okenní a dveřní rámy a tenké profily chraňte před deformací distančními podložkami a parapety zatěžte po dobu aplikace a schnutí pěny. Pro optimální strukturu pěny, kratší dobu schnutí nebo zvýšení přilnavosti nastříkejte vyplňované spáry vodou (neplatí pro práce při teplotě < 0 °C). Během práce držte aplikační pistoli a dózu ve svislé poloze. Spáry vyplňte na cca 60-70 % (u větších spár na 70-80 %). Po použití vyčistěte aplikační pistoli čisticím prostředkem Bostik Perfect Seal Čistič PU pěny. Po vytvrzení odřízněte přebytečnou pěnu. Po úplném zaschnutí chraňte povrch pěny před UV zářením krycím materiálem, těsnicím tmelem, omítkou, stěrkou, maltou apod. Maximální šířka spáry 40 mm (při montáži dveří se doporučuje, aby mezera mezi zdivem a zárubní byla maximálně 20 mm).