Our main brands website
Main countries

E-přístupnost

Tento dokument je posouzením přístupnosti na základě RGAA verze 4.1 (Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité). Tento audit přístupnosti provedl Matthieu Marseille ze společnosti Ekino pro webové stránky Bostik DIY.

Posouzení přístupnosti

Společnost Bostik se zavazuje zpřístupnit své webové stránky v souladu s článkem 47 francouzského zákona č. 2005-102 ze dne 11. února 2005. Za tímto účelem společnost Bostik DIY zavádí strategii a následující opatření:

 • Víceletý plán přístupnosti Bostik DIY: v přípravě.
 • Toto posouzení přístupnosti se týká webových stránek diy.bostik.com.

Posouzení přístupnosti - výsledky

Na základě posouzení provedeného společností Ekino splňuje stránka diy.bostik.com:

 • 35 % kritérií přístupnosti z RGAA verze 4.1.
 • Míra shody webových stránek je 63,5 %

Stav shody

S 35 % splněných kritérií jsou webové stránky v současné době v nesouladu s výše uvedeným zákonem.

Obsah, který není v souladu s předpisy

Všechny nevyhovující prvky byly identifikovány a budou zohledněny při provádění změn.

Audit

Tento audit byl proveden dne 1. června 2022.

Technologie používané na stránkách:

 • HTML5
 • CSS
 • Javascript
 • Drupal (systém pro správu obsahu)

Testovací prostředí

Audit byl proveden s využitím nástrojů a podpůrných technologií poskytovaných rámcem RGAA s použitím: Chrome + VoiceOver

Použité nástroje:

 • Google Chrome v102
 • Firefox v100
 • Colour Contrast Analyser
 • W3C HTML Validator
 • Wave
 • WebTools

Stránky zahrnuté do testu:

 • https://diy.bostik.com/en-UK
 • https://diy.bostik.com/fr-FR/nos-produits/coller-et-reparer
 • https://diy.bostik.com/en-UK/products/repair-assembly/fix-flash
 • https://diy.bostik.com/en-AU/ideas-stick/diy-solar-oven
 • https://diy.bostik.com/en-UK/how-tos/how-glue-metal-metal
 • https://diy.bostik.com/en-UK/frequently-asked-questions
 • https://diy.bostik.com/en-ZA/contact-bostik-south-africa

Kontakt

Pokud nemáte přístup k obsahu nebo službě z důvodu zdravotního postižení, kontaktujte nás, abychom vám poskytli informace o tom, jak můžete k obsahu přistupovat nebo jej přijímat v alternativním formátu.