ΣΦΡΑΓΙΣΗ / ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ

Πολυχρηστικό
Συγκόλληση -
Σφραγίση
Αντοχή στο νερό -
Μπάνιο
Κουζίνα
Αντιμουχλικό -
Βάφεται
- -
Βάφεται Αμέσως
- -
Ευκόλο στην χρήση
Κόντά σε τρόφιμα -
-
UV
Εσωτερική Χρήση
Εξωτερική Χρήση -
Άοσμο

Όλα τα προϊόντα